Despre comunicarea medic-pacient

În învăţământul medical, nu s-a acordat de la început prea multă atenţie comunicării medic–pacient. Astăzi se consideră a fi un lucru de la sine înţeles că viitorul medic posedă abilităţi de comunicare sau că le va învăţa „din mers“, de la mentorii săi sau din practică. Dar această atitudine s-a schimbat odată cu renunţarea la atitudinea paternalistă, prin introducerea principiilor medicinii centrate pe pacient şi nu pe boală, a noilor tehnologii, a asigurărilor de sănătate, a pachetelor de servicii şi a economiei de piaţă. Emanciparea pacientului, devenit un „client“ din ce în ce mai informat, mai conştient de drepturile sale, participant activ în procesul de decizie legat de actul medical, a determinat implementarea unui model de comunicare medic–pacient structurat, eficient, rapid şi măsurabil.

Deşi pacientul se află în centrul atenţiei, în multe sisteme de sănătate, timpul pe care i-l acordă medicul este limitat (cu mici excepţii) la 10–15 minute. În acest scurt interval, medicul trebuie să afle cât mai multe despre natura acuzelor, să formuleze diagnosticul şi strategia de tratament, să identifice nevoile reale, să anticipeze evoluţia, să informeze, să vină în întâmpinarea dorinţelor, să obţină acordul pacientului ş.a. În acelaşi timp, el trebuie să manifeste empatie, să-şi stăpânească propriile emoţii şi să le gestioneze pe ale pacientului şi anturajului.

Studiile din ultimii ani au arătat că medicii îşi supraestimează capacitatea de a comunica, pacienţii nu ştiu întotdeauna cum să comunice cu medicii, iar de comunicarea efectivă dintre cele două părţi depinde în mare măsură calitatea şi finalitatea actului medical. Comunicarea precară dintre medic şi pacient (implicit familie şi terţi) este des incriminată în înrăutăţirea relaţiei dintre aceştia, în apariţia unui litigiu, în nereuşita unui tratament sau în generarea unui caz de malpraxis. De aceea, în ultimele decenii, formarea abilităţilor de comunicare ale medicului nu a mai fost lăsată la voia întâmplării şi a fost preluată în curricula universitară şi în programele de educaţie medicală continuă.

O adevărată provocare pentru medicul din zilele noastre (dar şi pentru pacient) este avalanşa de mijloace de comunicare, din care trebuie ales ce se potriveşte cel mai bine într-un anumit context, pentru păstrarea (şi, uneori, chiar promovarea) imaginii personale şi profesionale, de grup. Abilităţile de comunicare trebuie să fie deopotrivă verbale şi nonverbale, atât în timpul unui consult (faţă în faţă, la cabinet sau la domiciliu, telefonic, prin e-mail sau cameră web), cât şi într-un interviu, în relaţiile cu colegii sau în apariţiile pe reţele sociale (Tweeter, LinkedIn, Facebook etc.).

În învăţământul medical modern iniţial şi continuu, abilităţile de comunicare fac parte din profilul competenţelor obligatorii, care se studiază, se adaptează şi se testează cu periodicitate. Dintre toţi profesioniştii din sănătate, medicul de familie vine primul – cel mai des şi cel mai mult – în contact cu pacienţi de toate vârstele. De relaţia pe care acesta o stabileşte cu pacientul depind, în mare măsură, satisfacţia, aderenţa la prevenţie şi tratament, dar şi utilizarea serviciilor medicale. În acest context, medicul de familie serveşte ca model şi are responsabilitatea de a învăţa pacientul cum să-şi comunice suferinţa şi cum să comunice la toate nivelurile asistenţei medicale. Sistemele de sănătate performante (cum este şi cel olandez) au la bază o asistenţă medicală primară competentă: la nivelul cabinetelor de medicina familiei se rezolvă aproape 90% din problemele de sănătate ale populaţiei, iar pacienţii sunt foarte satisfăcuţi de prestaţia medicilor de familie şi de felul în care aceştia comunică.

De câţiva ani, curricula competenţelor de comunicare ale viitorilor medici de familie olandezi se bazează pe conceptele enunţate în „Skills for communicating with patients“ (Silverman, Kurtz şi Draper, 2007). Pe baza dovezilor, autorii descriu abilităţile necesare profesioniştilor din sănătate pentru a efectua o consultaţie structurată în situaţii diverse şi pentru a stabili şi prezerva o bună relaţie cu pacientul. În linii mari, Silverman şi colab. pledează pentru comunicarea reciprocă (medicul trebuie nu numai să trimită, ci şi să primească informaţii de la pacient), pentru alternarea în funcţie de situaţie a modelului tradiţional de consultaţie bazat pe anamneza biometrică şi a modelului bazat pe tehnici de comunicare şi pentru integrarea modelelor de comunicare în care se acordă mai multă atenţie bolii cu cele în care se acordă atenţie acuzei/simptomului şi contextului în care se prezintă pacientul (cu alte cuvinte: modelul boală–simptom–context). Silverman susţin interacţiunea continuă cu pacientul, pentru a verifica dacă mesajele au fost bine receptate, şi utilizarea în context a listei „Frisbee“: întrebuinţează fraze scurte şi cuvinte simple; întreabă pacientul ce anume ştie şi cât vrea să ştie; foloseşte repetiţia, pune pacientul să repete ce a auzit; întreabă-l ce crede; înregistrează semnalele nonverbale şi lasă pacientul să remarce acest lucru; subliniază întrebările şi afirmaţiile pacientului cu fraza „Este bine că aţi întrebat/aţi adus vorba despre asta“.

În continuare, se prezintă cum s-a revizuit, s-a redefinit şi se implementează competenţa „Comunicarea medic–pacient“ în curricula naţională de învăţământ a rezidenţilor în medicină de familie olandezi. Timp de doi ani, într-un grup de lucru (format din universitari, formatori, experţi în comunicare, rezidenţi), s-au identificat şi s-a discutat despre ce înseamnă abilităţile de comunicare ale medicului de familie în contextul actual şi prin ce metode se pot ele cel mai bine învăţa, evalua şi implementa în curricula de rezidenţiat. De asemenea, s-au stabilit necesităţile de formare ale personalul didactic, pentru a putea instrui şi evalua competenţele de comunicare ale rezidenţilor de medicina familiei. Apoi, s-a elaborat curricula în comunicare şi s-a început implementarea ei în cele opt centre naţionale de pregătire a viitorilor medici de familie. Faţă de vechile forme de pregătire a abilităţilor de comunicare, noua curriculă pentru comunicarea medic–pacient este mai bine structurată din punct de vedere didactic şi din cel al conţinutului, temele şi activităţile (obligatorii şi facultative) sunt răspândite pe durata celor trei ani de studiu şi integrate în celelalte competenţe, ţinând cont de specificul medicinii de familie.

Astfel, în primul an, rezidenţii sunt învăţaţi cum să stabilească şi să menţină contactul cu pacientul în timpul consultaţiei, să „traducă“ şi să rezume acuzele pacientului, să ofere informaţii şi sfaturi despre cele mai frecvente boli, să efectueze anamneza repede şi în conformitate cu competenţele stabilite pentru medicii de familie în situaţiile acute. În următorii doi ani, se pune accentul pe comunicarea cu pacientul în diferite situaţii: cel care se prezintă frecvent la consultaţii sau are simptome acute/cronice ori simptome fără o cauză aparentă, cel la care s-a diagnosticat o boală cronică/nevindecabilă ce necesită monitorizare îndelungată sau multidisciplinară, cel care vine la consultaţie însoţit de familie/terţi etc. Alte teme din curricula în comunicare se referă la: consultaţia pacientului în vârstă sau foarte tânăr, cu boli psihice sau aflat în fază paliativă/situaţii terminale; comunicarea veştilor proaste; comunicarea cu pacientul de altă naţionalitate/cultură; consultul prin telefon şi prin e-mail; comunicarea intercolegială; comunicarea în scris ş.a. Pe lângă aceasta, rezidenţii în medicina de familie trebuie să urmeze – obligatoriu, la începutul anului al doilea sau al treilea de studiu – cursul „Silverman“ pentru rezidenţii în medicină de familie şi – facultativ – o serie de alte cursuri, pentru a învăţa tehnici de comunicare. Metodele didactice folosite sunt diverse: prezentări de caz, chestionare, jocuri de rol, convorbiri cu actori-pacienţi, formatori, psihologi etc. Periodic, se organizează cursuri de comunicare pentru instructorii de medicină de familie.

O bună comunicare medic–pacient nu poate exista fără reciprocitate şi, la rândul lui, pacientul trebuie să vrea şi să ştie să prezinte problema de care suferă şi cu care s-a prezentat la medic. În societatea olandeză există atenţie şi pentru acest aspect, iar cetăţenii pot urma cursuri, pot participa în programe de educaţie, utiliza materiale scrise sau pe suport digital etc.

În societatea modernă, un medic bine pregătit trebuie să aibă nu numai abilităţi tehnice, ci şi de comunicare, pentru că „The patient will never care how much you know, until they know how much you care“ (Dr. Terry Canale, ortoped chirurg).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *