Abordarea hipercolesterolemiei la vârstnici

Modificările demografice prognozate pentru acest mileniu și creșterea continuă a ponderii vârstnicilor în rândul populației au determinat însă modificări serioase în politicile sociale și de sănătate din țările vestice, a crescut vârsta de pensionare, iar în programele de prevenție și protocoalele de tratament au fost incluse recomandări specifice pentru așa-numita „vârstă a treia”.

Studiile epidemiologice efectuate acum câteva decenii (în majoritate la bărbați adulți) au arătat că există o corelație puternică între nivelul ridicat al colesterolului sanguin, apariția aterosclerozei și riscul de a dezvolta boli cardiovasculare (angină pectorală, infarct miocardic, accident vascular cerebral, anevrism aortic, arteriopatii periferice). Această constatare a determinat, în anii ʼ90 ai secolului trecut, elaborarea de consensuri internaționale, de programe de screening, de prevenție și de scheme de tratament pentru persoanele cu dislipidemii/hipercolesterolemie, cu vârsta de până în 65 de ani. Persoanele peste această vârstă au fost sistematic excluse din studiile clinice cu anticolesterolemiante din motive practice (grup puțin numeros, cu speranța de viață redusă) și economice (comorbidități ce ar fi complicat analiza datelor și puteau întârzia sau chiar compromite aprobarea unor medicamente).

Prevenția primară a hipercolesterolemiei s-a dovedit eficientă doar dacă se începe devreme, de exemplu la copii, tineri sau adulți cu dislipidemii moștenite, prin combinarea medicației anticolesterolemiante cu intervenții de schimbare a stilului de viață (dietă, oprirea fumatului, programe de educație fizică ș.a.). Prevenția secundară (reducerea colesterolului sanguin) și-a dovedit utilitatea la adulții si vârstnicii cu sau fără comorbiditate asociată, dar care prezintă risc cardiovascular crescut pe următorii zece ani. Obiectivul ei principal este întârzierea manifestării simptomelor și a progresiei bolilor cardiovasculare (BCV) și degenerative.

Sunt puține studiile care arată utilitatea anticolesterolemiantelor la vârstnicii sănătoși si vitali, ceea ce justifică faptul că, în general, medicii manifestă reținere în prescrierea acestor medicamente la persoanele de peste 70 de ani (1). Cu toate acestea, se poate spune că vârsta înaintată nu mai este un impediment sau o contraindicație în tratamentul dislipidemiilor/hipercolesterolemiei. Dar decizia de a recomanda și monitoriza un asemenea tratament trebuie individualizată ținând cont de preferințele pacientului, statusul funcțional, comorbidități, polifarmacie/interacțiuni medicamentoase și de speranța de viață.

Valorile de referință ale lipidelor și riscograma

Colesterolul și trigliceridele nu sunt solubile în apă și circulă în sânge purtate de apoproteine. Combinația dintre ele formează lipoproteinele, molecule hidrosolubile care sunt de mai multe feluri (2): chilomicroni, care transportă trigliceridele de la nivelul intestinului; VLDL (very low density lipoproteins), formate în ficat, care transportă trigliceridele la nivelul țesutului periferic; IDL (intermediate density lipoproteins), o formă intermediară de VLDL; LDL (low density lipoproteins), formate în mare parte din colesterol și care în mod normal sunt distruse în ficat de receptorii LDL; HDL (high density lipoproteins), care transportă colesterolul de la celulele din periferie la ficat fie direct, fie prin intermediul altor lipoproteine.

Cea mai mare cantitate de colesterol plasmatic (aproximativ 70%) se află în LDL. În jur de 20% se găsește în HDL și mult mai puțin în VLDL și chilomicroni (2).

Pentru determinarea profilului lipidic, se măsoară în sângele venos: colesterolul total (CT), HDLc (sau „colesterolul bun”), raportul CT/HDLc, LDLc (sau „colesterolul rău”) și trigliceridele (TG). Măsurarea lipidelor sanguine este utilă în diagnosticul hiperlipemiilor, care pot fi primare (familiale) și secundare, mult mai frecvente la vârstnici, de cauze metabolice (diabet zaharat, hipotiroidie, boli renale/hepatice, abuz de alcool, artrită gutoasă) sau iatrogene (hormoni steroidieni, diuretice, unele beta-blocante), precum și în determinarea riscului de apariție și de deces prin BCV.

Odată cu înaintarea în vârstă, se produc modificări la nivelul metabolismului lipidelor. Activitatea lipoproteinlipazei, o enzimă care participă la metabolismul chilomicronilor și al VLDL, este mai redusă, ceea ce are ca rezultat accelerarea procesului de ateroscleroză. În populația vestică, nivelul colesterolului (dar și al TG) în sânge crește la ambele sexe odată cu înaintarea în vârstă până la 70 de ani, după care se înregistrează o ușoară scădere; prevalența hipercolesterolemiei este mai ridicată decât în alte populații de pe glob și se asociază cu o incidență ridicată a BCV și a deceselor din această cauză (3).

O metodă simplă de aproximare a valo­rilor de referință ale colesterolului, lipi­delor sanguine este regula 5-4-3-2-1 (tabelul 1).

 Tabelul 1. Regula de aproximare a valorilor de referință ale colesterolului 

Tipul Valori normale
Colesterol total 5 mmol/l sau mai puțin
Raportul CT/HDLc 4 mmol/l sau mai puțin
LDLc 3 mmol/l sau mai puțin
Trigliceride 2 mmol/l sau mai puțin
HDLc 1 mmol/l sau mai mult

Notă: în literatura de limbă engleză se folosesc mai des pentru colesterol valorile exprimate în mmol/l (1 mmol/l x 0,387 = g/l, iar g/l x 2,58 = mmol/l) (4)

Un nivel al CT ușor crescut în absența altor factori de risc este puțin relevant, mai ales la vârstnici. Determinarea profilului lipidic la vârstnicii fragili nu este indicată, fiind lipsit de semnificație clinică. Un nivel crescut al CT, al LDLc și al TG, corelate cu un nivel scăzut de HDLc, sunt factori importanți de risc în dezvoltarea BCV. Nivelul țintă al LDLc este ≤ 2,5mmol/l și se apreciază că o scădere a LDLc de 1 mmol/l reduce riscul relativ de BCV cu 20% și pe cel de deces cu 10%. CT peste 8 mmol/l sau LDLc peste 5 mmol/l sugerează o hipercolesterolemie familială, de obicei depistată înaintea vârstei de 65 de ani (5). TG peste 10 mmol/l este un factor de risc în dezvoltarea unei pancreatite (5).

Identificarea persoanelor cu risc crescut de a dezvolta BCV se face prin configurarea riscogramei, în cadrul căreia profilul lipidic este unul dintre elemente. Pentru aprecierea riscului, se folosește raportul CT/HDL. În acest sens, în Protocolul multidisciplinar olandez de management al riscului cardiovascular (1), se face distincția între pacienți cu și fără BCV, diabet zaharat (DZ) și artrită reumatoidă (AR). Pacienților fără BCV, DZ sau AR li se poate poate recomanda screening pentru determinarea riscului CV la zece ani dacă au o tensiune arterială sistolică (Tas) peste 140 mm Hg, CT peste 6,5 mmol/l, fumează, au rude de gradul I cu BCV (atenție la grupurile etnice), insuficiență renală cronică (la vârste de 65 de ani sau mai mult, eGFR sub 45 ml/min/1,73 m2, cu sau fără microalbuminurie) sau utilizează antihipertensive sau statine. Pacienților cu TAs peste 180 mm Hg și raport CT/HDL peste 8 le este de obicei recomandat tratament cu anticolesterolemiante (1).

La o parte din acest grup, calcularea riscului de morbiditate prin BCV la zece ani se poate face utilizând o diagramă SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) (6), modificată folosind vârsta, TAs, fumatul și raportul CT/HDL. Astfel, în această diagramă, limita maximă de vârstă este de 70 de ani, iar cea minimă de 40 de ani (figura 1).

Figura 1. Diagrama de risc cardiovascular la 10 ani la pacienții fara BCV (adaptat după NGH 2011 (1,5))

Legenda  digramă: SBD=TAS; Niet rokende=nefumător; Vrouw=femeie; Man=bărbat; lft=vârstă; Ratio= raportul CT/HDL

Riscul cardiovascular se poate calcula online prin introducerea datelor (www.scoremeter.nl). Interpretarea diagramei SCORE este explicată în tabelul 2.

                                                         Tabelul 2. Interpretarea diagramei SCORE

VERDE: sub 10% risc de BCV sau deces din această cauză.

Management: după caz, optimizarea stilului de viață și foarte rar tratament medicamentos

GALBEN: 10–20% risc de BCV sau deces din această cauză.

Management: optimizarea stilului de viață și tratament medicamentos în prezența factorilor de risc și a TAs peste 140 mm Hg și/sau a LDLc peste 2,5 mmol/l.

ROSU: risc ridicat de BCV sau deces din această cauză.

Management: optimizarea stilului de viață și tratament medicamentos, dacă TAs este peste 140 mm Hg și/sau LDLc este mai mare de 2,5 mmol/l.

Din studii reiese că riscul de deces prin BCV la vârstnici este de cel puțin 20%. În acest caz, vârstnicii peste 70 de ani, care fumează, au TAs mai mare de 140 mm Hg sau LDLc peste 2,5 mmol/l prezintă un risc de deces sau de a dezvolta BCV mai mare de 20% și intră în categoria celor cărora li se poate recomanda tratament cu măsuri de schimbare a stilului de viață și anticolesterolemiante (1).
Pacienții cu BCV, DZ, dislipidemii sau RA prezintă un risc crescut de a dezvolta încă o afecțiune cardiovasculară și, de aceea, la calcularea riscului cu diagrama de mai sus se adaugă 15 ani la vârsta actuală. În general, la acest grup, în cazul LDLc > 2,5 mmol/l, se indică tratamentul cu anti­colesterolemiante (4).

La vârstnicii din ambele grupe menționate mai sus, inițierea tratamentului se face ținând cont de preferințe, speranța de viață (nu mai mică de doi ani), beneficiu vs. calitatea vieții, statusul funcțional, comorbidități și polifarmacie asociate.

Particularități în prescrierea și urmărirea tratamentului anticolesterolemiant

Pacienții vârstnici cu dislipidemie au concomitent mai multe afecțiuni, iar îngrijirea necesară este de lungă durată și multidisciplinară. Alegerea terapiei optime a dislipidemiilor la vârstnici depinde în mare parte de vârsta pacientului și de comorbiditatea asociată. Pe lângă controlul nivelului lipidelor și prevenirea apariției BCV, sunt importante, de asemenea, menținerea calității vieții și a autonomiei pacientului.

Managementul dislipidemiilor trebuie individualizat, deoarece vârstnicii nu constituie un grup omogen, ci fiecare dintre ei trebuie privit ca un caz distinct, cu nevoi specifice, printre altele și din cauza disfuncției cognitive și a depresiei, care deseori fac dificile instituirea și aplicarea unui tratament adecvat și menținerea complianței. De la început trebuie insistat asupra faptului că, deși teoretic ar trebui să se folosească și la vârstnici aceleași standarde biologice ca pentru adulți, din cauza „fragilității” acestor pacienți, este necesară abordarea lor cu multă prudență.

Pentru reducerea nivelului sanguin al lipidelor, se pot indica măsuri pentru modificarea stilului de viață și tratament medicamentos (7). Intervențiile privitoare la îmbunătățirea stilului de viață se recomandă și la pacienții care au avut de la început indicație pentru terapia medicamentoasă.

Pacienților peste 65 de ani fără factori de risc și comorbidități asociate, cu un risc cardiovascular la zece ani de până la 20%, determinat pe diagramă, li se recomandă pentru început tratament nemedicamentos.

La vârstnici, tratamentul cu statine este la fel de eficace ca la persoanele mai tinere, iar rezultatul se observă la unu-doi ani de la începutul tratamentului (1). Eficacitatea tratamentului se reflectă în reducerea LDLc și TG și în creșterea HDLc. Dacă raportul CT/HDL este folosit pentru aprecierea riscului cardiovascular, pentru monitorizarea tratamentului este utilizat nivelul LDLc ideal (în jurul valorii de cel mult 2,5 mmol/l). Conform studiilor, scăderea LDLc la vârstnicii cu vârsta de 70–79 ani ori 80–89 ani conduce la scăderea morbidității și mortalității prin BCV (1).

Modificarea stilului de viață

Măsurile pentru modificarea stilului de viață trebuie să se încadreze în limitele posibile și ținând cont de preferințele pacientului și/sau a celor care îl îngrijesc:

     – Renunțarea la fumat. Fumatul este factor de risc major pentru BCV și se recomandă renunțarea la fumat, ceea ce în practică este dificil de efectuat, dar merită încercat.

     – Reducerea consumului de alcool. Un consum moderat de alcool este acceptabil dacă nu există contraindicații sau interacțiuni cu medicamentele administrate. Conform unor studii, consumul moderat de alcool are atât efecte pozitive, cât și negative și poate proteja împotriva BCV. Pentru femei, se recomandă nu mai mult de unu-două pahare/zi, iar pentru bărbați cel mult două-trei pahare/zi. La utilizarea băuturilor alcoolice dulci, cum ar fi lichiorurile, persoanele cu DZ ar trebui să țină seama și de energia și conținutul de carbohidrați al băuturii.

     – Suficient exercițiu fizic. În general, majoritatea persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani au o viață sedentară, ceea ce conduce la scăderea capacităților lor funcționale. Efectuarea de exerciții fizice aduce beneficii, dar, cu toate acestea, nu este întotdeauna fezabilă și uneori este chiar periculoasă, mai ales la pacienții cu limitări severe fizice și cognitive. De cele mai multe ori, este nevoie de sporirea motivației și de crearea de oportunități pentru participarea vârstnicilor în programe de exerciții fizice.

     – Reducerea greutății corporale. IMC acceptabil la vârstnicii de până în 70 de ani este de cel mult 25 kg/m2, iar peste această vârstă de cel mult 30 kg/m2. La vârstnici, dacă din anumite motive greutatea corporală nu poate fi redusă la un nivel optim, o reducere de 5–10% din greutatea inițială poate fi un obiectiv de dorit. Pentru fiecare kilogram scăzut din greutatea corporală, HDLc poate crește cu 0,01 mmol/l. Reducerea greutății corporale poate avea și alte efecte benefice, cum ar fi reducerea simptomelor generate de degenerarea articulațiilor și scăderea valorilor tensiunii arteriale și ale glicemiei. O scădere de 3–9% a greutății corporale poate reduce TAs cu 3 mm Hg (5). La persoanele supraponderale care urmează o dietă de pierdere în greutate, există riscul de carențe de vitamine, minerale și oligoelemente. Prin urmare, este important ca acestea să utilizeze un regim alimentar complet.

     – Dieta sănătoasă. Se recomandă un aport zilnic de grăsimi de 35% din aportul energetic total, din care grăsimi saturate mai puțin de 10%. Consumul de unt, margarină, carne grasă, produse lactate, dulciuri și sare ar trebui redus. Din dietă nu ar trebui să lipsească peștele (două porții de 150 g/săptămână, din care cel puțin o porție de pește gras) și 150–200 g de legume și 200 g de fructe/zi.

     – Evitarea stresului. La vârstnici, stresul este în mare parte urmarea pierderii controlului asupra propriei vieți, a lipsei de perspectivă socială și a izolării, a dizabilităților și a dependenței de îngrijire, dar și a persistenței unor simptome (durere, fatigabilitate, anxietate etc.). Stresul este dificil de obiectivat și mai ales de tratat; sprijinul familiei și intervențiile unui lucrător social sau ale unui psiholog pot fi utile în reducerea stresului.

Tratamentul medicamentos

La indicarea tratamentului medicamentos, protocoalele fac distincție între pacienții cu și cei fără BCV, DZ, AR, ținând cont de riscul cardiovascular determinat prin diagrama SCORE. Tratamentul cu statine este cel mai indicat și mai eficace, inclusiv la vârstnici.

În funcție de răspunsul la tratament, se urmează pașii descriși mai jos, trecând la următorul pas daca nivelul țintă LDLc de cel mult 2,5 mmol/l nu a fost atins (1):

     Pasul 1. Se începe cu simvastatină 40 mg/zi (sau mai puțin dacă valorile LDLc sunt puțin crescute).

     Pasul 2. Se schimbă cu atorvastatină 20 sau 40 mg/zi sau rosuvastatină 10 sau 20 mg/zi (în funcție de nivelul LDLc).

     Pasul 3. Se crește doza de atorvastatină până la maximum 80 mg/zi sau cea de rosuvastatină până la maximum 40 mg/zi.

     Pasul 4. Se revizuiește tratamentul dacă nivelul țintă de LDLc nu a fost atins.

 Efectele adverse ale statinelor observate la vârstnici nu sunt mai severe decât la adulți. Cele mai frecvente sunt tulburările gastrointestinale, miopatiile (dureri și crampe musculare, prezente la 1–7% din pacienți) și foarte rar rabdomioliza sau intoxicațiile hepatice. Unele medicamente, multe frecvent indicate la vârstnici, interacționează cu statinele inhibând sau potențând enzimele care le metabolizează, cu precădere CYP3A4 (din familia de enzime a citocromului P450). De aceea, se recomandă ca în timpul tratamentului cu simvastatină sau atorvastatină unele medicamente să nu fie administrate sau doza sa fie scăzută (tabelul 3).

Tabelul 3. Interacțiunile simvastatinei și atorvastatinei cu alte medicamente (modificat după (1)

Contraindicate:

– antimicoticele orale (itraconazol, ketoconazol, voriconazol);

– ritonavir;

– cilosporine;

–  sucul de grapefruit.

Temporar scăzută doza sau evitate combinațiile:

– macrolide (azitromicină, claritromicină, eritromicină);

– blocanți de calciu (diltiazem, verapamil);

– gemfibrozil (mai ales cu simvastatină);

– amiodaronă.

Medicamente care scad efectul statinelor:

– rifampicină;

– antiepileptice (carbamazepină, fenobarbital);

– fenitoină;

– efavirenz;

– nevirapină.

Combinarea statinelor cu fibrați nu este mai eficace în reducerea colesterolemiei și a riscului cardiovascular în comparație cu administrarea numai a statinelor (5). Combinațiile statine + fibrați sau acid nicotinic + fibrați sunt cele mai eficace în reducerea nivelului TG (cu aproximativ 25%) (1). Din cauza interacțiunilor medicamentoase și a efectelor adverse, astfel de combinații sau inhibitorii absorbției colesterolului în intestinul subțire (ezetimibul) nu sunt indicate la vârstnici decât în anumite situații și, de preferat, după consult la medicul specialist. De exemplu, dacă, în timpul tratamentului cu statine, TG se mențin la un nivel de peste 10 mmol/l, se pot adăuga fibrați sau acid nicotinic pentru prevenția pancreatitei; se recomandă și un eventual consult la medicul internist (5).

Monitorizarea tratamentului cu statine se face prin determinarea LDLc. În privința frecvenței controalelor la vârstnici nu există un consens absolut. În protocoale, se recomandă o dată la una-trei luni, până la atingerea valorii țintă, după care, la pacienții fără comorbidități asociate, o dată pe an. La pacienții cu BCV, DZ, RA, disfuncții renale ș.a., controalele se indică în funcție de stadiul și evoluția bolilor asociate și se verifică și alți parametri decât lipidele (1).

Dacă, după un an de la începutul tratamentului, nu s-a realizat atingerea și menținerea țintei terapeutice (LDLc ≤ 2,5 mmol/l), se au în vedere următoarele: evaluarea complianței terapeutice și a utilității tratamentului; evaluarea și intensificarea intervențiilor de optimizare a stilului de viață; depistarea afecțiunilor care se manifestă cu hipercolesterolemie (hipotiroidie, hiperlipemii familiale); intensificarea tratamentului antihipertensiv, care poate duce la scăderea riscului cardiovascular; înlocuirea simvastatinei cu o altă statină; consultul la medicul internist dacă riscul cardiovascular se menține ridicat (peste 20%).

Încetarea tratamentului cu statine se poate face oricând și fără a fi nevoie de o schemă de reducere treptată a dozei.

Concluzii

Ca în multe alte boli, studiile care stabilesc criteriile de diagnostic și terapie în dislipidemii sunt efectuate mai ales pe subiecții relativ tineri și mai puțin la persoane cu vârsta peste 65 de ani. La pacienții vârstnici, sunt mai mulți factori de risc pentru BCV și pentru boli degenerative, dar și comorbidități, polifarmacie și o serie de alte situații care presupun o abordare diferită de cea stabilită prin standardele și protocoalele de management al dislipidemiilor.

La vârste înaintate, timpul are o altă dimensiune, iar tratamentul anticolesterolemiant începe să își arate efectele abia după primul an, ceea ce constituie un impediment în prescrierea la vârstnici. Ideal ar fi ca tratamentul anticolesterolemiant să fie prescris după o riguroasă analiză de caz și început înaintea vârstei de 80 de ani pentru a se obține beneficiul maxim.

Bibliografie

  1. CBO. Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement, 2011. www.diliguide.nl
  2. Lipidenverlagende middelen. www.farmacotherapeutischkompas.nl
  3. Félix-Redondo FJ et al. Cholesterol and cardiovascular disease in the elderly. Facts and gaps. Aging Dis. 2013 Mar 1;4(3):154-69
  4. Cholesterolvoorlichting. www.cholesterolvoorlichting.nl
  5. NHG. Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2011. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2011
  6. Reiner Z et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2011 Jul;32(14):1769-818
  7. Strandberg TE et al. Evaluation and treatment of older patients with hypercholesterolemia: a clinical review. JAMA. 2014 Sep 17;312(11):1136-44
  8. Postmus I et al. LDL cholesterol still a problem in old age? A Mendelian randomization study. Int J Epidemiol. 2015 Apr;44(2):604-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *