Munca în echipă este o artă

Medicul, confruntat din ce în ce mai mult, în toate specialităţile, cu un număr crescând de pacienţi în vârstă, trebuie să recunoască la aceştia: particularităţile biologice, psihologice şi sociale, a patologiei, reactivităţii şi nevoilor specifice de asistenţă şi îngrijiri, probleme a dependenţei şi a soluţiilor oferite de structurile reţelelor medico-sociale existente.

Persoanele în vârstă au numeroase nevoi sociale, de sănătate şi de menţinere a bunei lor forme fizice şi psihice, cât mai îndelungat posibil. De aici şi utilitatea asistenţei multidisciplinare a bătrânilor, realizată de asistenţele monodisciplinare sinergice. Pentru ca multiplele tipuri de asistenţă a bătrânilor să fie cu adevărat sinergice, ele trebuie coordonate, iar resursele fiecăruia dintre membrii trebuie să fie cunoscute de către toţi ceilalţi componenţi ai respectivei echipe.

Polidiagnosticul pe care îl impune un pacient vârstnic sugerează că misiunea echipei de îngrijire în faţa unui bolnav în vârstă are dimensiuni mai ample decât în faţa unui pacient mai tânăr. Se realizează mai mult decât un diagnostic, o evaluare a vârstnicului, o abordare globală, dincolo de dimensiunea medicală, cantonată strict la patologic.

Îngrijirile în geriatrie au în vederea în primul rând combaterea dependenţei şi reautonomizarea, decât vindecarea propriu-zisă.

Datorită dificultăţilor specifice, este foarte importantă abordarea problemelor medicale ale vârstnicilor într-o echipă multidisciplinară. Se impune de aceea o evaluare complexă efectuată de o echipă alcătuită din mai mulţi specialişti, o colaborarea multidisciplinară.

PS. Pe www.edmed.ro se poate efectua cursul de educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD) intitulat Echipa multidisciplinară pentru nursing geriatric.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *