J. Turpin: “A îmbătrâni înseamnă a avea din ce în ce mai mult nevoie de medicamente şi din ce în ce mai puţine posibilităţi de a le suporta”

lingurita-cu-medicamenteCreşterea numerică a persoanelor vârstnice şi consecutiv, a consumului de medicamente, modificările morfofuncţionale ale organismului vârstnic care pun individul în alte raporturi cu medicamentele, diferite de cele ale indivizilor sub 50 de ani, polifarmacia (polimedicaţia) impusă de polipatologia (polidiagnosticul) cunoscută a vârstnicului, au impus individualizarea farmacogeriatriei ca pe o necesitate. De subliniat că farmacogeriatria nu studiază produsele farmaceutice specific geriatrice, până în prezent neexistând medicamente cu efect specific geriatric – mai întâi pentru simplul motiv că nu cunoaştem cauzele şi mecanismele îmbătrânirii şi, în plus, medicamentele au efecte, deşi variabile, la toate vârstele – ci specificul farmacocineticii, farmacodinamicii, farmacotoxicologiei şi al principiilor de administrare ale medicamentelor în practica geriatrică.

Farmacogeriatria este un domeniu cu mult mai vast şi în continuă achiziţionare de date noi; de aceea, din volumul de cunoştinţe ale medicului practician de astăzi nu trebuie să lipsească unele noţiuni teoretice şi practice, indiferent de specialitatea clinică, evident cu excepţia pediatriei.

PS. Pe www.edmed.ro se poate efectua cursul EMCD online intitulat “Administrarea medicamentelor la pacienţii vârstnici. Principii şi reguli de farmacogeriatrie“. Acest material de curs este elaborat în mare parte pe baza vastei experienţe a autorului ca medic geriatru. În acest curs vor fi trecute în revistă principiile generale ale farmacogeriatriei şi farmcocineticii. Apoi vor fi prezentate cu exemple, cele mai frecvente efecte secundare şi interacţiile medicamentoase la persoanele vârstnice precum şi indicaţii şi precauţii privind administrarea unor medicamente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *