Ce ţară din Europa de Vest are cel mai generos sistem de asigurări sociale?

bolnavDiferenţele dintre sistemele de asigurări de sănătate şi sociale din ţările vestice din UE sunt substanţiale. La fel şi între aceste ţări şi ţările nord americane.

Web site-ul american de locuri de muncă Glassdoor a efectuat o cercetare pentru a afla unde este cel mai bine să te îmbolnăveşti dacă eşti angajat. Astfel s-a făcut comparaţie între reglementările din 14 ţări EU vestice şi cele din Statele Unite ale Americii. Fiecare ţara a primit un scor pentru reglementările privitor la ajutorul de şomaj, concediul de maternitate, concediul de odihnă, concediul medical, etc.

Cela mai bune reglementări le are Danemarca, Spania, Franţa şi Olanda. Cel mai puţin oferă angajaţilor bolnavi Irlanda, Elveţia, Regatul Unit al Mării Britanii şi SUA.

În caz de îmbolnăvire, angajaţii din Olanda primesc cel mai mult ajutor şi anume: pot fi absenţi 104 săptămâni de la locul de muncă, perioadă în care primesc 70% din salariul avut anterior. În Germania perioada de absenţă în caz de boală este de maxim 78 de săptămâni, dar angajaţii primesc în tot acest timp salariul întreg. Iar în Regatul Unit al Mării Britanii, perioadă de concediu maxim de boală este de 28 de săptămâni, plătite cu tarif fix de 133 euro/săptămână.

PS. Dacă la durata şi la plata concediului de boală angajaţii olandezi sunt printre cei mai favorizaţi, în ceea ce priveşte numărul de zile de concediu de odihnă ei au printre cele mai reduse cote din UE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *